بورس تهران که از نیمه دوم فرورین ماه تاکنون گرفتار نزول شدید، افت قیمت سهم و کاهش تقاضا شده بود، در معاملات این هفته بعد از روزها انتظار به مسیر رشد برگشت و درصدد جبران زیان سهامداران خود بر آمد.

بورس تهران که از نیمه دوم فرورین ماه تاکنون گرفتار نزول شدید، افت قیمت سهم و کاهش تقاضا شده بود، در معاملات این هفته بعد از روزها انتظار به مسیر رشد برگشت و درصدد جبران زیان سهامداران خود بر آمد.

شاخص بورس تهران که بعد از 15 فروردین روی خوش ندیده و گرفتار نزول شده، بعد از حدود دو ماه و نیم نزول با جهش بیش از هزار واحدی رو برو شد و میانگین بازدهی سهامداران را افزایش داد. انتظار سهامداران برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای و خوش بینی حاصل از آن موجب شد انتشار برخی اخبار مثبت از مذاکرات، رویکرد بورس را تغییر دهد و روی خوش بورس را بعد از ماه ها انتظار نمایان کند.

به این ترتیب انتشار برخی اخبار امیدوار کننده از لغو تحریم ها و نیز همزمانی آن با اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر تعیین نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس و به دنبال آن توقف نماد شرکت های پالایشی‌ موجب رشد هزار واحدی شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته شد.

به طوری که در بازار آخرین روز هفته قیمت سهام شرکتها رشد کرد و صف های خرید دوباره در تالار حافظ تشکیل شد و تمایل سهامداران به خرید افزایش پیدا کرد. این عوامل موجب شد شاخص بورس تهران طی پنج روز معاملاتی گذشته هزار و 238 واحد معادل دو درصد رشد کند و از کانال 62 هزار و 322 واحد به 63 هزار و 559 واحد برسد. با رشد ناگهانی شاخص بازدهی بورس تهران که به صفر رسیده بود، دوباره رشد کرد و به محدوده 1.6 درصدی از ابتدای سال تا کنون رسید.

همچنین در هفته گذشته ارزش و حجم معاملات که در هفته های گذشته به شدت کاهش یافته بود به ترتیب 62 و 34 درصد رشد کرد و در مجموع 2 هزار و 594 میلیون سهم به ارزش 5 هزار و 582 میلیارد ریال داد و ستد شد. این در حالی است که در هفته معاملاتی گذشته، دفعات معاملات و تعداد خریداران حدود هشت درصد افت کرد و تعداد خریداران سهام به 41 هزار و 179 نفر رسید.