لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشته: مراسم شام جشن حافظ.

لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشته: مراسم شام جشن حافظ.

فاطمه معتمد آریا،رامبد جوان و لیندا کیانی