4بازیگر زنی که در مراسم شام شرکت کردند.

لیندا کیانی ،بهاره کیان افشار ، لادن مستوفی و شبنم مقدمی فر
لیندا کیانی ،بهاره کیان افشار ، لادن مستوفی و شبنم مقدمی فر
لیندا کیانی ،بهاره کیان افشار ، لادن مستوفی و شبنم مقدمی فر در مراسم شام جشن حافظ