او بعد از جدا شدن از برنامه دورهمی دوباره به خندوانه بازگشت تا از امشب به اجرای استند آپ کمدی بپردازد.

امیر مهدی ژوله که در فصل دوم خندوانه به عنوان خنداننده بر‌تر حضور داشت و به مرحله فینال رسیده بود بعد از جدا شدن از برنامه دورهمی دوباره به خندوانه بازگشت تا از امشب به اجرای استند آپ کمدی بپردازد.