من و یک کلاه مخملى استاندارد! و عجیب که همین روزا توى یه کوچه ى خلوتِ تهرون!

رامبد جوان
رامبد جوان با انتشار این عکس نوشت :
من و یک کلاه مخملى استاندارد! و عجیب که همین روزا توى یه کوچه ى خلوتِ تهرون!