در پی استعفای سیدرضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، «منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد.

آتیلا پسیانی سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما با اعلام استعفای رضا میرکریمی در اواخر سال گذشته گفت: منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما شد

در پی استعفای سید رضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، هیات مدیره با قدردانی از تلاش های صادقانه و فعالیت های موثر ایشان در امور اجرائی خانه سینما، با استعفای ایشان از مدیر عاملی خانه سینما موافقت کرد.

بنابراین گزارش هئیت مدیره پس از بررسی های همه جانبه، آقای منوچهر شاهسواری را به مقام مدیر عاملی خانه سینما منصوب کرد.

در شرایط فعلی که امید بسیاری از سینماگران از خدمات صنفی از سوی خانه سینما قطع شده، این تغییر می تواند این امید را ایجاد نماید که خانه سینما به جای جهت گیری های سیاسی و غیرصنفی، بازگشتی اصولی و اساسی به موضوعات صنفی و دغدغه اصلی اهالی سینما داشته باشد.