اینم به احترام نظر وخواسته شما که بیشتر از خود بنده و کارهام ،عکس حنا خانم و آقا آروین خواسته بودید بذارم.دنیاس دیگه بالاخره هر روز یکى رو بورسه.

مجید صالحی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:
اینم به احترام نظر وخواسته شما که بیشتر از خود بنده و کارهام ،عکس حنا خانم و آقا آروین خواسته بودید بذارم.دنیاس دیگه بالاخره هر روز یکى رو بورسه.
فقط امیدوارم این دو تا مورچه مثل باباشون قدردان و سپاسگذار لطف و محبت شما دوستان باشن.( پس فعلاً وظیفه میدونم از طرفشون از شما تشکر کنم.مخلصیم)
دوقلوهای بانمک مجید صالحی