خواجه امیری نوشت: تو با کل رویای من اومدی تا تو سی سالگی باورم زیر و رو شه که زیبا ترین خط شعرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه…. آلبوم‌ "سی سالگی" بزودی
منبع: موسیقی ایرانیان