آزاده نامداری مجری تلویزیون که دوستی دیرینه ای با گلاره عباسی دارد با انتشار عکسی از نصیحت این بازیگر سینما در سال پیش سخن گفت.

آزاده نامداری با انتشار عکسی در کنار گلاره عباسی در حاشیه اکران فیلم شیار 143 که مربوط به 2 سال گذشته میشود نوشت :

گلاره عباسی و آزاده نامداری

گلاره عباسی و آزاده نامداری در حاشیه اکران شیار 143

گلی،دوسال پیش بود،انگار همین پریروز بوده.

هی گفتی آزی دنیاتوبزرگ کن بزرگ،الان اینقدر بزرگ شده،هم دنیام هم دلم برای همه جاداره.خیلی عکسای زیادی داشتم

اما این یکی توشب اکران فیلم شیار١٤٣،برام خاصه.

آزاده نامداری و گلاره عباسی

گلاره عباسی و آزاده نامداری

گلاره عباسی و آزاده نامداری در یک رستوران
آزاده نامداری ، گلاره عباسی آزاده نامداری مجری تلویزیون که دوستی دیرینه ای با گلاره عباسی دارد با انتشار عکسی از نصیحت این بازیگر سینما در سال پیش سخن گفت.
تاریخ انتشار : 1 مرداد 1395
بازدید : 2,372 نفر
نصیحت گلاره عباسی به آزاده نامداری

آزاده نامداری با انتشار عکسی در کنار گلاره عباسی در حاشیه اکران فیلم شیار 143 که مربوط به 2 سال گذشته میشود نوشت :

گلاره عباسی و آزاده نامداری

گلاره عباسی و آزاده نامداری در حاشیه اکران شیار 143

گلی،دوسال پیش بود،انگار همین پریروز بوده.

هی گفتی آزی دنیاتوبزرگ کن بزرگ،الان اینقدر بزرگ شده،هم دنیام هم دلم برای همه جاداره.خیلی عکسای زیادی داشتم

اما این یکی توشب اکران فیلم شیار١٤٣،برام خاصه.

آزاده نامداری و گلاره عباسی

گلاره عباسی و آزاده نامداری

گلاره عباسی و آزاده نامداری در یک رستوران