سلفی که بهاره رهنما از رضا کیانیان ، بهرام رادان و رضا یزدانی گرفت.

سلفی که بهاره رهنما از رضا کیانیان ، بهرام رادان و رضا یزدانی گرفت/عکس
بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت :
امشب تولد جناب رضا کیانیان عزیز
و همزانی مراسم با برد شیرین والیبالیستای درجه یکمون ،و خوشحالی همه دو چندان بود
اینجا مکتب تهران است