رامبد جوان این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: به امید پیروزی تیم والیبال ایران اومدیم ورزشگاه.

رامبد جوان این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: به امید پیروزی تیم والیبال ایران اومدیم ورزشگاه.
رامبد جوان