عکسی که برزو ارجمند از مطب دندانپزشکی رفیقش منتشر کرد.

برزو ارجمند
برزو ارجمند نوشته: با رفیق ٢٠ ساله ........چیزی که شما رو دیوونه میکنه اینه که تو این دنیاى بی معرفت ، یه آدم با مرام با معرفت میبینین.