عکس متفاوتی از نیکی مظفری که در فضای مجازی منتشر شد.

نیکی مظفری عکسی از کوروش جوان
 نیکی مظفری