نجف‌‌زاده با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «ارسطو و دو برادر زنش، در اتاق بازجویی»

نجف‌‌زاده با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «ارسطو و دو برادر زنش، در اتاق بازجویی»