ان امسال ، تابستان غم انگیزی برای سینمای ایران بود. از مرگ پرحاشیه و عجیب عباس کیارستمی گرفته تا خاموشی مفتش شش انگشتی سینمای ایران. بازی های داوود رشیدی جزوی از خاطره جمعی چند نسل از دوستداران سینمای ایران است.
تصویر داوود رشیدی در آلبوم خاطرات + تصاویر