تصویری قدیمی از داریوش ارجمند و برادرش زنده یاد انوشیروان ارجمند

عکس/ داریوش ارجمند درحال گریم برادرش

تصویری قدیمی از داریوش ارجمند و برادرش زنده یاد انوشیروان ارجمند را در ذیل می‌بینید.

5154891_513

داریوش ارجمند