شهرزاد کمال زاده بازیگر 31 ساله با انتشار عکسی از خودش در یک قبر, صفحه شخصی اش را بروز کرد!

شهرزاد کمال زاده بازیگر کشورمان با انتشار عکسی خبر از حضور در یک سریال جدید داد.
این بازیگر 31 ساله در این عکس در یک قبر دیده می شود که مربوط به تصویربرداری سریال دیوار شیشه ای می باشد!
شهرزاد کمال زاده در اینباره نوشت:
*****
اینم یک عکس سه تایى
آقاى قویدل و آقاى گودرزى سر قبر بازیگر بنده خدا و بنده داخل قبل منتظر اخذ پلان در بهشت فاطمه مراد آباد
که دست بر قضا همه جاى این آرامگاه هم آنتن داشت و هم اینترنت
سریال دیوار شیشه اى به کارگردانى آقاى راما قویدل و عکس از دوست خوبم فوژان جان
شهرزاد کمال زاده در قبر
شهرزاد