دو شهروند استرالیایی که در سال ۲۰۱۵ میلادی قصد حمله به مسجد شیعیان در شهر سیدنی را داشتند و پیش از انجام این اقدام، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، در دادگاهی که به همین منظور تشکیل شد، با قبول اتهامات خود از شیعیان این کشور عذرخواهی کردند.

دو شهروند استرالیایی که در سال ۲۰۱۵ میلادی قصد حمله به مسجد شیعیان در شهر سیدنی را داشتند و پیش از انجام این اقدام، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، در دادگاهی که روز چهارشنبه به همین منظور تشکیل شد، با قبول اتهامات خود از شیعیان این کشور عذرخواهی کردند.
«عمر الکوتوبی» پناهجوی ۲۵ ساله عراقی و «محمد کیاد» دانشجوی ۲۷ ساله کویتی که ویدئو نیز از خود با پرچم داعش منتشر کرده بودند، در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ قصد حمله به مسجد شیعیان شهر سیدنی را داشتند که پیش از انجام این حمله وحشیانه، توسط نیروهای امنیتی و پلیس استرالیا دستگیر شدند.
نیروهای امنیتی استرالیا از یک ماه پیش از دستگیری، این دو عنصر جوان افراطی و حامی داعش را تحت نظر قرار دادند و متوجه نقشه آنان برای انجام حمله تروریستی به مسجد شیعیان و خرید لوازم مورد نیز برای این حمله شدند.
این دو عنصر داعشی یک روز پیش از عملیاتی کردن نقشه خود، ویدئویی از خود منتشر کردند که در آن پرچم سیاه داعش و چاقوی بزرگی را در دست داشتند و در ضمن این ویدئوی چند دقیقه ای به تهدید شیعیان این کشور پرداختند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو پناهجوی افراطی هفته گذشته برگزار شد و «عمر الکوتوبی» پس از حاضر شدن در جایگاه متهمان، با قبول اتهامات وارده از تمام شیعیان و نیز جامعه اسرتالیا به دلیل داشتن چنین نقشه شومی عذرخواهی کرد.
وی در دفاع از خود اظهار داشت: اگرچه قصد انجام چنین اقدام شنیعی را داشتیم ولی هنگامی که مواد آتش زا را تهیه و به سمت مسجد شیعیان شهر سیدنی به راه افتادیم، مردی را دیدم که در نزدیکی این مسجد ایستاده است و به همین جهت از انجام این اقدام منصرف شدم ولی نیروهای امنیتی در تعقیب ما بودند و بلافاصله ما را دستگیر نمودند.
در این دادگاه که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، اتهامات دیگری همچون نقشه حمله با سلاح سرد به مردم در مجامع عمومی و نیز حمله به ایستگاه پلیس نیز بر علیه این دو عضو جوان داعش مطرح شد، که با مخالفت دو متهم مذکور روبرو شد.
به گفته مقامات پلیس این دو شهروند استرالیایی، در سال ۲۰۱۵ میلادی قصد سفر به سوریه و پیوستن به صفوف داعش را نیز داشتند که با دستگیری و محبوس شدنشان، این نقشه آنان نقش بر آب شد.
شایان ذکر است تاکنون نیروهای امنیتی و پلیس استرالیا موفق شده اند سفر بسیاری از وهابی ها و سلفی های این کشور به سوریه جلوگیری کنند ولی با این حال، تعدادی از آنان موفق به این سفر شده اند و در گروه تروریستی تکفیری داعش نیز به مناصب بالایی دست یافته اند.