پر هیجان ترین شب زندگى سیروان خسروی به روایت تصویر.

سیروان خسروی و پر هیجان ترین شب زندگى اش/عکس
سیروان خسروی که در حال حاضر در خارج از کشور به سر میبرد با انتشار عکسی از بلیط کنسرت التون جان نوشت : لحظه شمارى براى پر هیجان ترین شب زندگى.
سر التون هرکیولس جان خواننده، آهنگساز و پیانیست اهل انگلستان است. تا به امروز بیش از ۲۵۰ میلیون نسخه از آثار التون جان در جهان به فروش رسیده است که به همین خاطر او به یکی از موفّق‌ترین هنرمندان جهان در تمام دوران‌ها تبدیل شده‌است.او بیش از ۵۰ اثر در جدول ۴۰ ترانهٔ برتر انگلستان ثبت کرده‌است.