سید محمد موسوی در اولین پست اینستاگرامی خود پس از پیروزی ایران نوشت: «فقط می تونم بگم خدایا شکرت. ایرانی پرچم بالا»

سید محمد موسوی، والیبالیست ارزشمند کشورمان در اولین پست اینستاگرامی خود پس از پیروزی ایران نوشت: «فقط می تونم بگم خدایا شکرت. ایرانی پرچم بالا»