امروز سالروز تولد مادر دیوید بکهام است

امروز سالروز تولد مادر دیوید بکهام است. ابتدا خواهر اسطوره انگلیسی در اینستاگرام خود تصویر زیر را نتشر کرده و نوشت: « تبریک می‌گویم به شگفت انگیزترین مادر دنیا، احتمالا بدون تو من یک شکست خورده بودم. من همواره موجب دردسر بودم اما چه باک که تو هیچ گاه دست از یاری من نکشیدی.»

ساعتی بعد از انتشار این پست بود که دیوید بکهام نیز تصویر زیر را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: « تبریک می‌گویم به شگفت‌انگیزترین مادر دنیا، بعد از خواندن پست خواهرم باید بگویم موافقم که او می‌تواند موجب دردسر باشد درحالیکه من موجب خوشحالی هستم، از شوخی که بگذریم، مادر من...»