به تازگی تصویری از حضور نفیسه روشن در جواهرفروشی شاهرخ استخری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

نفیسه روشن و شاهرخ استخری