سال پیش یکی از پرکارترین ستارگان زن هالیوود بود و امسال به دور از فیلم و سینما.

کامرون دیاز
سال پیش یکی از پرکارترین ستارگان زن هالیوود بود و امسال به دور از فیلم و سینما.
کامرون دیاز، ستاره 42 ساله هالیوودی که خبر ازدواجش را در دی ماه سال گذشته اینجا منتشر کرده بودیم، برای مدتی از دنیای سینما خداحافظی کرده است. یکی از نزدیکان کامرون دیاز به یو اس ویکلی گفته است، کامرون با شوهرش بنجی مدن خوشبخت و شاد است و ترجیح می دهد وقتی دارد برای مادر شدن تلاش می کند، به دور از جنجال و هیاهو باشد، برای همین به مدیر برنامه و منشی هایش گفته است به هیچ تلفن کاری جواب ندهند و هیچ پیشنهادی را حتی اگر حاوی مبلغ بالایی بود، نپذیرند.
باید دید این ستاره 42 ساله به دنیای سینما باز خواهد گشت یا ترجیح می دهد وقتش را در کنار خانواده و به نوشتن کتاب رژیم و تمرینات ورزشی اش بگذراند.