دوبازیگر جوان زن در کنار یکدیگر.

نازنین کریمی و هانیه بیاتی
نازنین کریمی و هانیه بیاتی
نازنین کریمی بازیگر سریال دختران حوا و هانیه بیاتی بازیگر فیلم یک آن اشتباه