یک محموله حامل ابزار و آلات موسیقی قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در اراک توقیف شد.

فرماندهی انتظامی استان مرکزی:

یک محموله حامل ابزار و آلات موسیقی قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در اراک توقیف شد.

پس از بازرسی از کامیون مذکور؛ ۶۷۸ عدد گیتار، ۴۵ عدد پیانو، ۴۴ عدد بلند گو، ۴۵ عدد ارگ، ۵۰ میکسر صدا، ۵۱ پدال ۳۷ آدابتور و دو عدد آمپلی فایر که کار‌شناسان ارزش این محموله را هشت میلیارد ریال برآورد کردند، کشف شد.