تصویری از پرویز پرستویی، نیکی کریمی، مرحوم خسرو شکیبایی و داریوش فرهنگ در سال ١٣٧٧ منتشر شد.

تصویری از پرویز پرستویی، نیکی کریمی، مرحوم خسرو شکیبایی و داریوش فرهنگ در سال ١٣٧٧ منتشر شد.
بازیگران معروف سینما