بعضی از هنرمندان آمریکایی وعده داده بودند اگر ترامپ رئیس جمهور شود، این کشور را ترک خواهند کرد و حالا باید دید به این وعده عمل خواهند کرد یا خیر.

بهروز افخمی در برنامه هفت گفت:

نمی دانم به ملت آمریکا برای انتخاب این بازیگر عجیب و غریب {ترامپ} باید تبریک بگوییم یا تسیلت. اما برای ما از هر نظر جالب است. چون از میان هر دو کاندیدا که در حال اجرای نمایش و بازی برای مردم بودند، ترامپ که سال ها علاقمند به بازیگری بود، پول می‌داد و فیلم می‌ساخت و نقش یک کابوی کله خر، ساده و صادق را برای مردم آمریکا بازی کرد، نهایتا انتخاب شد.

به هر حال بدجنس بودن و دروغگو بودن کلینتون کاملا از تصویر بیرون می‌زد و با وجود همه حمایت‌های رسانه ای نتوانست رای بیاورد.

بعضی از هنرمندان آمریکایی وعده داده بودند اگر ترامپ رئیس جمهور شود، این کشور را ترک خواهند کرد و حالا باید دید به این وعده عمل خواهند کرد یا خیر.

از طرف دیگر هالیوود با تمام قدرت پشت سر یک کاندیدا قرار گرفت و امروز کل این اعتبار را باخته است.