منوچهر هادی کارگردان فیلم سینمایی "من سالوادور نیستم" در اینستاگرام خود متنی زیبا از دوری مادرش منتشر کرد.

منوچهر هادی کارگردان مجموعه های پرمخاطبی چون خوب بد زشت، آمین و خداحافظ بچه در اینستاگرام خود نوشت: " این بوسه برای مادرم . گاهی دیر به دیدنش میروم . همواره یادم میکند . دو سه روز بگذرد تماس میگیرد تا صدایم را بشنود . لعنت بر این فاصله ، کار ، گرفتاری که تمامی ندارد . دوستت دارم عشق بی همتا . همه عمر برای دیدنت کم است . همچنان دعایم کن علت وجودم ."