تصویری که به تازگی از میترا حجار در کنار همسرش سینا حجازی منتشر شده است.

میترا حجار در کنار همسرش سینا حجازی
میترا حجار در کنار همسرش سینا حجازی