هانیه توسلی با اشاره به ماجرای حمله طرفداران مرتضی پاشایی به صفحه اینستاگرامش گفت: این اتفاق واقعا برایم هولناک بود.

هانیه توسلی با اشاره به ماجرای حمله طرفداران مرتضی پاشایی به صفحه اینستاگرامش گفت: این اتفاق واقعا برایم هولناک بود. انگار که به یک باره بی‌سوادی درصد زیادی از جامعه را احساس کردم. هنوز بعد از دو سال زمانی که عکس خواننده ای را می‌گذارم با چنین نظراتی مواجه می شوم. فکر می کنم بخشی از این ماجرا به سیستم آموزش و پرورش ما برمی گردد که خیلی به بچه ها یاد نمی دهد که کتاب بخوانند. بیشتر تمرکز آنها روی آموزش است. از طرف دیگر فضای مجازی فرصت پنهان شدن را در اختیار افراد می گذارد.