تصاویری که پس از انتخابات از هیلاری کلینتون منتشر شده با چهره وی قبل از انتخابات بسیار متفاوت است.

هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده انتخابات آمریکا چهارشنبه شب برای اولین بار پس از اعلام نتیجه انتخابات در انظار عمومی ظاهر شد. او با حضور در یک مراسم خیریه سخنان کوتاهی ایراد کرد. آنچه بیش از هر چیزی جلب توجه میکرد ظاهر هیلاری کلینتون بود. تصاویری که از او در این روز منتشر شده تفاوت چهره او را قبل و بعد از انتخابات به وضوح نشان می دهد.
هیلاری 69 ساله در طول تبلیغات انتخاباتی بسیار سرحالتر به نظر می رسید یا اینکه خود را اینگونه نشان می داد. به نظر می رسد این شکست برای او بسیار سنگین تمام شده چون در بخشی از صحبتهایش گفته بود "فکر نمیکردم به این زودی ها از خانه بیرون بیایم".
 تفاوت آشکار چهره هیلاری کلینتون قبل و پس از انتخابات
قبل از انتخابات
 تفاوت آشکار چهره هیلاری کلینتون قبل و پس از انتخابات
قبل از انتخابات
 تفاوت آشکار چهره هیلاری کلینتون قبل و پس از انتخابات
بعد از انتخابات
 تفاوت آشکار چهره هیلاری کلینتون قبل و پس از انتخابات
بعد از انتخابات
 تفاوت آشکار چهره هیلاری کلینتون قبل و پس از انتخابات