محسن تنابنده به اظهارات تورج اصلانی درباره ایده سریال «پایتخت» واکنش نشان داد.

محسن تنابنده به اظهارات تورج اصلانی درباره ایده سریال «پایتخت» واکنش نشان داد.

* در پیجتون فرمودید بنده طرح پایتخت را از شما دزدیدم کدوم دزدی حاضر میشه اسم صاحب ایده رو در مصاحبه بیاره اون هم در شرایطی که اثر فوق فرسنگها با مزخرفی که شما به عنوان ایده فقط لسانی گفته بودید فاصله داره و بنده فقط از سر لطف اسم شمارو آوردم

* پایتخت نه کار من که محصول کار یه گروه سختکوش و زحمتکشه؛ نه زاییده ذهن منورالفکری همچون شما که اگر چنین بود پس چطور این چشمه جوشان خشکید و تا قبل یا بعد آن دیگر جوششى خلاق و محیرالعقول نداشت