ویدا جوان لیسانس حسابداری طراح و ایده پرداز و دانش آموخته بازیگری تئاتر در کانون آموزشهای استاد حمید سمندریان است.

این بازیگر تلویزیون و سینما از برخی شایعات که هر از چند گاهی برایش ساخته می شود دلگیر است.
او خیلی رک و بی تعارف است به نحوی که حتی درباره حرفهای سحر قریشی درباره نیکی کریمی هم واکنش نسبتا تندی نشان داده و گفته که من به کار سحر قریشی فقط خندیدم.

 /موضع گیری عجیب بازیگر زن بر علیه سحر قریشی

 /موضع گیری عجیب بازیگر زن بر علیه سحر قریشی

/موضع گیری عجیب بازیگر زن بر علیه سحر قریشی