تصویری دلخراش از کودک یمنی در رسانه‌های مدعی حقوق بشر بازتابی نداشت.

مسعود ده‌نمکی کارگردان کشورمان تصویری از دلخراش یک کودک یمنی را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد.
پست ده‌نمکی درباره تصویری که جهان را تکان نداد!