نجمه جودکی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «مبارک باشی بر ما و بر این دنیا دختر آبان.. خوش اومدی عزیز خاله... لنا جووونم»

نجمه جودکی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «مبارک باشی بر ما و بر این دنیا دختر آبان.. خوش اومدی عزیز خاله... لنا جووونم»
 عضو جدید خانواده خانم مجری