شبنم فرشادجو بازیگر سریال «در حاشیه» تصویری از تصادف خود با یک اتوبوس خبر داد.

این بازیگر تصویری از خودروی خود پس از تصادف را در اینستاگرام قرار داد. او که در این تصادف آسیبی ندیده از مردم خواست که قوانین را جدی بگیرند و از چراغ قرمز عبور نکنند.

فرشادجو نوشت: «لطفا از چراغ قرمز عبور نکنید، راننده ى اتوبوس این کار زشت رو انجام داد و .... این هم ماشین بنده. خدارو شکر حال من خوبه.»