حمید لولایی عکسی از بازی خود در تئاتر «مدرسه» منتشر کرد.

حمید لولایی عکسی از بازی خود در تئاتر «مدرسه» منتشر کرد.
حمید لولایی بازیگر سینما و تلویزیون در اینستاگرام خود عکسی مربوط به سال 1354 منتشر کرد.
 حمید لولایی ۴۱ سال پیش
این بازیگر در توضیح عکس نوشت: «تئاتر «مدرسه» سال 1354، سمت راست تصویر حمید لولایی.»