کری خوانی بازیگر زن و یک مجری قدیمی تلویزیون برای پرسپولیسی ها !

پرستو صالحی مهدی فنونی زاده جواد یحیوی و بهار ارجمند
پرستو صالحی مهدی فنونی زاده جواد یحیوی و بهار ارجمند
پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت : چهار استقلالی در یک قاب


مهدی فنونی زاده بازیکن اسبق تیم استقلال، جواد یحیوی مهربان و بهار ارجمند خواهرکم
پی نوشت : کل کل مجاز بی ادبی ممنوع دوستان اختلاف سلیقه ست فقط ها،جنگ ایران و عراق نیست