فاطمه معتمد آریا و نیکی کریمی در جشن شب کارگردانان.

جشن شب کانون کارگردانان سینمای ایران چهارشنبه شب در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.در این مراسم طبق روال هرساله از سه نسل از کارگردانان سینمای ایران تقدیر شد.

فاطمه معتمد آریا

نیکی کریمی و داریوش مهرجویی