پرستو صالحی استقلالی در فست فود یک بازیکن سرخابی.

مهرداد اولادی پرستو صالحی
مهرداد اولادی پرستو صالحی
پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت :

تلفیق استقلال و پرسپولیس و در نهایت تیم ملی رو عشق است ... رفتم فست فود مهرداد اولادی عزیز، من پرستو صالحی یک استقلالی مشتی

پی نوشت: دوستان در پیج من همه مودب هستن مطمئنم، ولی گویا از چاله میدون هم امشب اینجا زیاد اومدن همشهری هموطن اینجا ایرانه و همه ایرانی مادر تو مثل مادر من و مادر من مثل مادر توست بفهم که تفاوت سلیقه باعث نمیشه تو فحش خواهر و مادر بدهی بفهم، که همین تفاوت هاست که در فوتبال جذابیت ایجاد میکنه،بفهم کل کل کردن با فحاشی فرق داره بفهم زن و بچه این صفحات رو می بینند بفهم که بی شخصیتی اگر چشمت رو ببندی و دهنت رو باز کنی فقط بفهم