یک عکس قدیمی از مهران مدیری و بازیگران ساعت خوش.

مهران مدیری یوسف صیادی و ارژنگ امیر فضلی و نادر سلیمانی و زنده یاد داود اسدی
مهران مدیری یوسف صیادی و ارژنگ امیر فضلی و نادر سلیمانی و زنده یاد داود اسدی