کوروش تهامی در صفحه اجتماعی خود عکسی در کنار پینوکیو منتشر کرد.

کوروش تهامی با انتشار عکس زیر نوشت:

درود دوستان زنده دل. کاش واقعا هر که دروغ میگفت عاقبتش اینچنین میشد... شاید دیگر کسی دروغ نمیگفت


بازیگر معروف در کنار پینوکیو
صفحه اجتماعی کوروش تهامی