روناک یونسی، نفیسه روشن و جمشید مشایخی در فرودگاه.

روناک یونسی با انتشار عکس زیر نوشت: استاد مشایخى عزیز و دوست مهربونم نفیسه روشن

lywek2bs5s30w0bg5ty