دل نوشته بهاره رهنما درباره دلگیری اش از یک دوست.

بهاره رهنما
بهاره رهنما عکس و دلنوشته ای را در اینستاگرامش منتشر کرده است.
این بازیگر نوشته: «خدایا این راز را بر من اشکار کن چراهمیشه بدترین و سهمگین ترین ضربه های روزگارمان را از کسانی میخوریم که روزگاری عزیزترین جانمان بودند و جز مهر چیزی بر ایشان روا نداشتیم؟
پی نوشت: دوست خوبم داوود بنی اردلان میگه راهش اینه:تو بازم خودت باش خود خودت و راه خودتو عوض نکن...
اما خب حفظ ایمان برای دوباره خوب بودن کار سختیه خیلی سخت.»