سریال «بازی» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى مسعود ردایى براى شبکه نمایش خانگى ساخته می شود.

سعید آقاخانی
سریال «بازی» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى مسعود ردایى براى شبکه نمایش خانگى ساخته می شود.
بهرام توکلى نویسنده این سریال ١٥ قسمتى است که در سه فصل ٥ قسمتى توزیع خواهد شد.
ایده این سریال پس از چند جلسه گفتگوی سه جانبه میان ردایى، توکلى و آقاخانى مطرح و نگارش آن از دو ماه پیش آغاز شده است. پنج سمت اول سریال بازى نهایی شده و جهت بررسی به شورای صدور پروانه ساخت ویدئویی ارسال شده است.
این سریال داستان یک استاد طراحی بازی‌های رایانهای است که با استفاده از این فناوری، پازل‌ها را طوری می‌چیند که امکان خطا در نتیجه به حداقل برسد. او و گروهش در تدارک دستیابی به اهداف خاص هستند، اما....
فرهنگ > سینما - سریال «بازی» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى مسعود ردایى براى شبکه نمایش خانگى ساخته می شود.
بهرام توکلى نویسنده این سریال ١٥ قسمتى است که در سه فصل ٥ قسمتى توزیع خواهد شد.
ایده این سریال پس از چند جلسه گفتگوی سه جانبه میان ردایى، توکلى و آقاخانى مطرح و نگارش آن از دو ماه پیش آغاز شده است. پنج سمت اول سریال بازى نهایی شده و جهت بررسی به شورای صدور پروانه ساخت ویدئویی ارسال شده است.
این سریال داستان یک استاد طراحی بازی‌های رایانهای است که با استفاده از این فناوری، پازل‌ها را طوری می‌چیند که امکان خطا در نتیجه به حداقل برسد. او و گروهش در تدارک دستیابی به اهداف خاص هستند، اما....