عکس یادگاری زندگانی و همسرش با قاسم خانی.

عکس یادگاری زندگانی و همسرش با قاسم خانی
vblgubw5a8nzkyh97nmm