عکس دیده نشده از مرحوم ناصر حجازی و آتیلا.

مرحوم ناصر حجازی و آتیلا
مرحوم ناصر حجازی و آتیلا