همه ما کودکیم فقط ظاهرمان عوض شده. ای روزگار.

بهنوش بختیاری و داریوش فرضیایی
بهنوش بختیاری و داریوش فرضیایی
داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشته: همه ما کودکیم فقط ظاهرمان عوض شده. ای روزگار...