بهترین وصف برای نهج البلاغه همین تعریفه که برادر قرآن است...

مژده لواسانی مجری تلویزیون با انتشار این عکس نوشته: بهترین وصف برای نهج البلاغه همین تعریفه که برادر قرآن است...
این مجری زن در ادامه نوشته: برای شناخت امیرالمومنین فقط کافیه سری به این کتاب بزنید و یک خطبه یا یک نامه ی آن را بخوانید...
درباره ی فن سخنوری،بلاغت و فصاحت زبان صحبت نمیکنم که مرزهای بلاغت رو درنوردیده و چیزی فراتر از اعجاز کلام است،من درباره ی مفاهیم کامل توحید،خداشناسی،معاد،دنیا شناسی،اخلاق و به معنای اعم،انسانیت و نه حتی دینداری حرف میزنم که در خط به خط این کتاب معنا میشود...خطبه ها و نامه هایی که گو برای همین عصر و حالِ امروز من و شما نوشته شده...
نهج البلاغه برادر قرآن است،بدون تردید

نهج البلاعه

پی نوشت:شب شهادت امیرالمومنین رو تسلیت میگم و تقاضا میکنم اگر میخواهید صاحب این عزا رو بشناسید سری به کتاب او بزنید و علی را از پسِ گفته هایش در نهج البلاغه بشناسید...مردی که استخوان در گلو و خار در چشم،صبور بود...مولای جان و جهان،مرد غریبستان،علی.