جیم رودریگز این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.

جیم رودریگز این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.
ستاره رئال مادرید در توکیو/ عکس